Studietur til Riga

TALENTUDVIKLING

Sangkraft Aarhus har etableret et talentudviklingsprogram for unge sangere og dirigenter i alderen 15-25 år. De unge musikere modtager undervisning i hørelære, klaver, musikteori, direktion og ensemblesang og mødes i fire intensive weekender om året. Fra 2020 fokuserer programmet på unge dirigenter.

Programmet udføres med økonomisk støtte fra Statens Kunstfond og en egenbetaling på 1000 kr. for hele forløbet.
Er du interesseret i at deltage eller kender du et ungt menneske, der er interesseret, så kontakt os.

 

 

I 2021/22 er programmet som følger:

29-31/10 med Søren K. Hansen
4-6/2 med Søren K. Hansen
1-3/4 med Søren K. Hansen
14/5 med Jonas Rasmussen

Desuden undervisning i hørelære og klaver ved Anders Dohn.

Der er plads til 20 deltagere og der er pt. få ledige pladser.

“Dirigentlinjen på Sangkraft Århus har været et fundament for mine færdigheder som dirigent – at indstudere en sats, at lytte til fejl fra et kor, at forberede sig som dirigent, at overskue de teoretiske elementer og selvfølgelig at kunne udtrykke og formidle komponistens hensigt med musikken gennem mine hænder foran et kor. Men det bedste ved weekenderne er, at man har en masse andre dirigent-studerende ved sin side, som er mindst lige så engagerede og optagede af faget, som en selv. Vi inspirerer hinanden med vores meget forskellige måde at gå til direktionsfaget på, og man lærer meget af at se hinanden i aktion. 

Men alt denne dirigentundervisning, oplever jeg, er ikke blot udviklende for færdigheden at kunne dirigere – den styrker også ens grundlæggende musikalitet ved at give et overblik over den musik, man synger/udøver, og man bliver skarp i alle musikkens fagområder, hvilket lige pludselig gør det endnu mere spændende og interessant at have med musikken at gøre. 

Jeg kunne uden tvivl ikke være kommet ind på direktionslinjen på MGK (Musikalsk GrundKursus) uden at have haft al den undervisning og kunnen, jeg har fået fra Sangkrafts dirigentlinje.”  

Erik Buchreitz, deltager 2016-2020

Sangkraft Aarhus’ talentudviklingsprogram for unge sangere og dirigenter har eksisteret siden 2016 med støtte fra Statens Kunstfond. Gennem tiden har ca. 40 unge fra hele landet deltaget i projektet.

I perioden 2016-2020 var der to spor: Et for unge mellem 12 og 17 år, som fik ugentlig undervisning i direktion og i hørelære og klaver. Det andet spor for unge mellem 15 og 25 år, som mødtes 4 weekender om året. På dette spor deltog både sangere og dirigenter.

Fra 2020 fokuseres der på dirigentsporet for de 15-25 årige, som fortsat mødes 4 gange om året.

Gennem tiden har kapaciteter som Carsten Seyer-Hansen, Søren K. Hansen, Ingeborg Thisted Højlund, Ulla Munch, Jonas Rasmussen, Nadja Schmedes Enevoldsen og Anders Dohn undervist deltagerne.

I 2017 var holdet på studietur til Riga og i 2019 på koncerttur i Danmark. En koncerttur var planlagt i 2020 men måtte udsættes grundet Covid19.

Holdet deltager i forskellige samarbejdsprojekter og har gode samarbejdsrelationer med bl.a. Sangkraftcentrene i Danmark.

Flere af deltagerne fortsætter på musikuddannelser på musikkonservatorierne og på universiteter og læreruddannelse. 

 

Vi vægter et miljø med en god balance mellem fokuseret arbejde og socialt samvær. Dette giver et trygt læringsmiljø, hvor man kan udvikle sine færdigheder og også et godt musikalsk netværk.