Sangkraft Aarhus har afholdt årets første talentweekend for unge sangere og dirigenter d. 24. – 26. februar. Programmet forløb over 3 dage, og bød bl.a. på klangarbejde med Ingeborg Højlund, undervisning i hørelære med Helle Høyer Vedel og direktion med Carsten Seyer-Hansen.

På programmet var derudover solosang og performance-workshop med Ulla Munch, der arbejder med stemmetræning, mentaltræning og præsentationsteknik i sin virksomhed Ulla Munch – Performance.

Som afslutning på weekenden, fik dirigenterne lejlighed til at afprøve evnerne og gøre sig erfaringer foran et kor bestående af 25 sangere.

Næste begivenhed for talentholdet bliver en studietur til Riga i maj 2017, hvor de unge sangere og dirigenter skal overvære undervisningen på Rigas dom-korskole og på musikkonservatoriet. Letland har en stærk kortradition og korene arbejder på et meget højt musikalsk og teknisk niveau, som vi ser frem til at opleve.

Er du – eller kender du én der er – interesseret i at være søge om optagelse på talentholdet, er du velkommen til at kontakte Sangkraft Aarhus på mail@sangkraftaarhus.dk. Vi optager nye medlemmer til skoleåret 2017/2018 til sommer.