PROJEKTER

Projekterne i Sangkraft Aarhus spænder bredt – fra børnehavebørn til voksne, fra morgensang til talentudvikling. Herunder kan læses beskrivelser af de enkelte projekter.

SANGGLAD BØRNEHAVE

Sangglad er et projekt målrettet børnehaver, som har et ønske om at give sangen en central plads i børnenes dagligdag, men som har brug for sangfaglig opbakning for at komme i gang og for at udvikle og forankre en sangprofil. Projektet etablerer frem til 2020, med støtte fra Nordea-fonden, 100 certificerede sangbørnehaver over hele landet. En sangbørnehave en børnehave, hvor personalet kan noget særligt med sang, og hvor sang er en integreret del af hverdagen. I Aarhus er der 3 certificerede Sangglade børnehaver og 2 på vej, nemlig Bavnebakken, Tranely, Søskrænten, Spiren og Smilehullet.

TALENTUDVIKLING

Sangkraft Aarhus har etableret et talentudviklingsprogram for unge sangere og dirigenter i alderen 15-25 år. De unge musikere modtager undervisning i hørelære, klaver, musikteori, direktion og ensemblesang og mødes i fire intensive weekender om året. Programmet udføres med økonomisk støtte fra Statens Kunstfond.
Er du interesseret i at deltage eller kender du et ungt menneske, der er interesseret, så kontakt os.

KÆMPEKOR

Sangkraft Aarhus har etableret en fantastisk tradition, hvor 200 skolebørn to gange årligt får mulighed for at medvirke i en KæmpeKor-koncert i samarbejde med hhv. Aarhus Jazz Orchestra ved sommerkoncerten og Aarhus Symfoniorkester ved julekoncerten. Inden koncerterne får de besøg af vores sangkonsulenter, som hjælper med at få sangene helt på plads og med at få stemmerne til at klinge. 

MORGENSANG

Flere gange om året bl.a. i Aarhus Festuge samt Århundredets festival afholder Sangkraft Aarhus morgensang i Aarhus Domkirke. Børnehaver, vuggestuer, skoleklasser, byens borgere, unge som gamle, fylder hver dag i en uge domkirken med lyden af danske sange og salmer.

SANG, BEVÆGELSE OG LÆRING

Nationalt samarbejdsprojekt i samarbejde mellem Sangens Hus i Herning og landets øvrige sangkraftcentre, der gennemførte sangfaglig opkvalificering af 340 musiklærere og pædagoger i folkeskolen, over tre skoleår fra 2016-2019. Projektet havde et treårigt fokus på sang og bevægelse. I Aarhus har mere end 50 lærere og pædagoger deltaget.

Siden 2019 laver vi løbende opfølgende kursusdage for deltagerne på SBL forløbet.

Sangkonsulenttjenesten

Aarhusianske folkeskoler har mulighed for at få hjælp af en sangkonsulent til at sparre om morgensang og skolekor. Om I skal starte noget nyt eller forbedre noget eksisterende er op til jer. Sangkraft Aarhus kan tilbyde 3 timers sangfaglig assistance til netop jeres opgave. Kontakt os for nærmere information.

 

Andre projekter

Vi samarbejder løbende med byens aktører om projekter, hvor sang indgår. Nogle projekter er enkeltstående og andre bliver med tiden til traditioner. Vi samarbejder bl.a. med Skole-Kirke-Samarbejdet om Julemysteriet og med Aarhus Jazz Orchestra om et projekt, hvor skolebørn deltager i jazzkoncerter på lokale plejecentre.
Har du et projekt i tankerne, hvor vi passer ind, så kontakt os gerne.

FÆLLESSANG PÅ DOKK1

Flere lørdage om året holder Sangkraft Aarhus i samarbejde med DOKK1 fællessang på DOKK1 i Aarhus, hvor der synges en række danske og internationale sange, oftest med udgangspunkt i et tema eller årstiden. Hold øje med vores Facebook side for næste arrangement.

SANGKRAFT AARHUS STØTTES AF

AARHUS KOMMUNE