AARHUS PIGEKOR

AARHUS PIGEKOR

Koret henvender sig til piger i alderen 15-22 år. Pigerne skal for at blive optaget i koret være rutinerede korsangere, have en god og sund stemme og være indstillede på at investere en del tid i koret. Mange af pigerne spiller et instrument og er nodelæsere. Dette er dog ikke noget krav.

Ved starten af en ny sæson optages nye medlemmer efter forudgående stemmeprøve for dirigenten. I sjældne tilfælde kan et nyt kormedlem begynde midt i sæsonen.

En stor del af pigerne vælger senere i livet at gå musikvejen enten som musikpædagoger eller sangere/musikere. Tiden i koret har forberedt dem til at arbejde seriøst og målrettet med musik og lært dem at arbejde professionelt med et kunstnerisk udtryk.

Der er én ugentlig fælles korprøve, én ugentlig øvning med en stemmegruppe samt hjemmeøvning bl.a. via optagelser,  der ligger på korets hjemmeside. Til korprøverne arbejdes med stemmepleje, klanglig egalitet, musikalsk udtryk og fortolkning. Samtidigt hermed bliver pigerne undervist i hørelære og musikhistorie relateret til den musik, der indstuderes og arbejdes med. I løbet af ugerne op til koncerterne læres hele korrepertoiret udenad.

Der er mødepligt til prøver og koncerter, og det forventes, at pigerne er engagerede i korets øvrige aktiviteter lige fra deltagelse i øvekor for kommende dirigenter til samvær med andre kor i forbindelse med udvekslinger m.m.

Korets musikalske aktiviteter består af såvel verdslige som kirkelige koncerter i Danmark, samarbejde med Den Jyske Opera, Aarhus Symfoniorkester, besøg af danske som udenlandske kor inklusive indkvartering og venskabskoncerter, deltagelse i Aarhus Musikskoles aktiviteter, cd-indspilninger og  workshops.

Koret har en ambition om at rejse udenlands på en større turné hvert andet år. Det stimulerer og udvikler koret særdeles meget med disse højdepunkter, når det i forbindelse med internationale konkurrencer eller på besøg hos elitekor i andre dele af verden får udfordret sin kunnen og får hentet inspiration i mødet med fremmede kortraditioner. En sidegevinst er at rejserne stimulerer og fastholder pigernes lyst til at yde deres bedste. Koret har besøgt Ungarn, Sydafrika, Kina og Argentina og senest Canada, hvor de netop har vundet den store konkurrence “Den Internationale Korfestival Kathaumixw”, hvor de blev kåret som “CHOIR OF THE WORLD” og vendte derudover også hjem med 3 andre priser

DIRIGENT

Helle Høyer Vedel

Uddannet almen musikpædagog (1981) og musikleder (1984) fra Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus. Helle Høyer Vedel har siden 1979 været dirigent for forskellige kor i Århus og omegn. Fra 1981, hvor hun blev ansat som korleder på Aarhus Musikskole, har hun især beskæftiget sig med kor for børn og unge. I en lang årrække har hun arbejdet med de yngste korsangere på musikskolen samt musikskolens ungdomskor, men siden 1999 har hun koncentreret sig om aldersgruppen 12 – 24 år med et børnekor og ”Aarhus Pigekor”.

På Det Jyske Musikkonservatorium har Helle Høyer Vedel siden 1986 delvist undervist studerende i børnekorledelse samt dirigeret ”Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor”. I flere sammenhænge har hun været instruktør for mange korsangere og musikere, bl.a. til skolekoncerter med Aarhus Symfoniorkester og Pige- og Drengekor fra Aarhus Musikskole.

VIL DU SYNGE I PIGEKOR?

Aarhus Pigekor optager løbende nye sangere.

Kontakt dirigent Helle Høyer Vedel på tlf 26135889 eller hoved@fibermail.dk