AARHUS PIGEKOR

AARHUS PIGEKOR

Aarhus Pigekor er for sangere i alderen 13-19 år. Koret synger primært klassisk kormusik, både det traditionelle og det mere eksperimenterende repertoire – også med koreografi og arbejder ofte sammen med professionelle musikere og orkestre ved koncerter både i Aarhus og resten af landet. Vi har spændende og udfordrende opgaver, høj koncertaktivitet, vi deltager i internationale konkurrencer, koncertrejser og udveksling med andre kor i Danmark og udlandet og skaber minder for livet. 

I koret har vi fokus på at skabe et stærkt fællesskab omkring vores fælles interesse for korsang og musik, og koret danner grundlag for at udvikle en masse nye venskaber. 

Vi arbejder med udvikling af den enkelte sanger, og vi har derfor tilknyttet en sangpædagog, som hver sanger møder jævnligt gennem sæsonen. I koret arbejder vi også med grundlæggende musikteori og hørelære, som er integreret i korprøverne. Vi har også fokus på forbindelsen mellem krop, stemme og udtryk og vi arbejder derfor også med koreografi og bevægelse, både til de ugentlige prøver og til workshops med eksterne instruktører. 

Ved starten af en ny sæson optages nye medlemmer efter forudgående stemmeprøve for dirigenten. I sjældne tilfælde kan et nyt kormedlem begynde midt i sæsonen.

En stor del af pigerne vælger senere i livet at gå musikvejen enten som musikpædagoger eller sangere/musikere. Tiden i koret har forberedt dem til at arbejde seriøst og målrettet med musik og lært dem at arbejde professionelt med et kunstnerisk udtryk.

Der er én ugentlig fælles korprøve, én ugentlig øvning med en stemmegruppe samt hjemmeøvning bl.a. via optagelser,  der ligger på korets hjemmeside. Til korprøverne arbejdes med stemmepleje, klanglig egalitet, musikalsk udtryk og fortolkning. Samtidigt hermed bliver pigerne undervist i hørelære og musikhistorie relateret til den musik, der indstuderes og arbejdes med. I løbet af ugerne op til koncerterne læres hele korrepertoiret udenad.

Der er mødepligt til prøver og koncerter, og det forventes, at pigerne er engagerede i korets øvrige aktiviteter lige fra deltagelse i øvekor for kommende dirigenter til samvær med andre kor i forbindelse med udvekslinger m.m.

Korets musikalske aktiviteter består af såvel verdslige som kirkelige koncerter i Danmark, samarbejde med Den Jyske Opera, Aarhus Symfoniorkester, besøg af danske som udenlandske kor inklusive indkvartering og venskabskoncerter, deltagelse i Aarhus Musikskoles aktiviteter, cd-indspilninger og  workshops.

Koret har en ambition om at rejse udenlands på en større turné hvert andet år. Det stimulerer og udvikler koret særdeles meget med disse højdepunkter, når det i forbindelse med internationale konkurrencer eller på besøg hos elitekor i andre dele af verden får udfordret sin kunnen og får hentet inspiration i mødet med fremmede kortraditioner. En sidegevinst er at rejserne stimulerer og fastholder pigernes lyst til at yde deres bedste. Koret har besøgt Ungarn, Sydafrika, Kina og Argentina og senest Canada, hvor de har vundet den store konkurrence “Den Internationale Korfestival Kathaumixw”, hvor de blev kåret som “CHOIR OF THE WORLD” og vendte derudover også hjem med 3 andre priser.

Læs mere på korets egen hjemmeside

DIRIGENT

Birgitte Næslund Madsen

Birgitte er uddannet cand. mag i musikvidenskab, engelsk og fransk og var indtil 2021 ansat som lektor ved Egaa Gymnasium. Her underviste hun i musik og engelsk og har været med til at opbygge skolens omfattende musikmiljø fra skolens start i 2005.Hun stiftede i 2006 Hjortshøj Pigekor (med Lene Juul Langballe, Den Jyske Opera), EVE i 2008, Junior EVE i 2012 og senest Ungdomskoret Aarhus U i 2015 (med Carsten Seyer-Hansen). Siden 2021 har Birgitte Næslund Madsen været ansat på Aarhus Musikskole, hvor hun er dirigent for Aarhus Juniorkor, Aarhus Pigekor, og fra 2023, SORA.

Fra 2016 til 2021 har Birgitte Næslund Madsen desuden været tilknyttet Den Jyske Operas talentprogram “Talent U” og har varetaget en række opgaver, f.eks. som korsyngemester på produktionen “Intet” i 2016-2017, udvikling af forestillingerne Carmen(2018) og Dracula(2020).

Birgitte har med EVE opnået flotte placeringer i internationale korkonkurrencer, og har desuden deltaget i en række større koncertbegivenheder og tv-optrædener med sine kor. BNM’s musikalske profil er kendetegnet ved en ligedelt respekt og interesse for klassisk musik, rytmisk musik og folkemusik og dette afspejles i korenes repertoire, som er særdeles afvekslende. Hun interesserer sig desuden for det dramatiske og koreografiske aspekt og arbejder også med at integrere disse i korarbejdet. Hun er desuden en efterspurgt workshopholder og instruktør både ved nationale og internationale stævner. I 2023-2024 er hun instruktør på både Europa Cantat Junior i Ghent, Eurotreff i Wolfenbüttel og Norbusang.

VIL DU SYNGE I PIGEKOR?

Aarhus Pigekor optager løbende nye sangere.

Kontakt dirigent Birgitte Næslund Madsen på binam@aarhus.dk