i Sangkraft Aarhus vil gerne opfordre alle kommunens forældre, lærere og borgere til at skrive et høringssvar senest den 24. november 2022.

Sparekataloget for Aarhus Kommune er nu fremlagt, og kulturinstitutionerne står til at blive ramt rigtig hårdt. Det foreslås bl.a., at det tilskud som Magistraten for Børn og Unge årligt tildeler kulturinstitutionerne med henblik på at lave undervisningsforløb til skoleklasser, skal spares helt væk. En besparelse, som lægges oveni de ca. 3 mio., der skal spares gennem tilskud fra Kulturforvaltningen.

I spareplanen fremgår det, at Sangkraft Aarhus får 100.000 kr. mindre end hidtil i 2023, og fra 2024 bortfalder tilskuddet på 200.000 fra Magistraten for Børn og Unge helt.

Det betyder, at vi i Sangkraft Aarhus ikke længere har mulighed for at tilbyde de halvårlige kæmpekorskoncerter, hvor skolebørn synger sammen med enten Aarhus Jazz Orchestra (til sommer) og Aarhus Symfoniorkester (til jul).

Det er rigtig ærgerligt – ikke mindst for alle de skolebørn, der gennem projektet har fået et sangfagligt løft, en oplevelse af at synge i et større kor og ikke mindst muligheden for at samarbejde med byens professionelle musikere. Tilbagemeldingen fra lærerne har været, at det har motiveret børnene, at der i kæmpekorskoncerterne blev stillet højere krav til dem, fx i form af udenadslære, bedre sangteknik og et højere koncentrationsniveau, og at det har smittet positivt af på musikfagligheden og -miljøet på den enkelte skole. Flere forældre fortæller, at det har været en oplevelse ud over det sædvanlige for deres barn at synge sammen med mange andre for et stort publikum i Domkirken eller Musikhuset. Sidste sommer var arrangementet i Mindeparken, hvor vi blandt andet sang for H. M. Dronningen.

Meld dig ind i debatten og skriv et høringssvar!
Det kan betyde rigtig meget, at vi er mange, der deltager i debatten, så vi vil hermed opfordre alle til at skrive et høringssvar med din holdning til spareplanerne. Argumenter sagligt, fagligt og konkret for, hvorfor du synes, at det er en fejl at fjerne tilskuddet til kulturinstitutioner, som leverer undervisningsforløb, der understøtter Åben Skole-strategien, herunder kæmpekorskoncerterne.

Skriv dit høringssvar her

Se hele sparekataloget for Børn og Unge her

Se hele sparekataloget for Kultur og Borgerservice her

 

Besparelserne rammer flere kulturinstitutioner:

Center for Læring, Natursamarbejdet og Børnekulissen (herunder MiniBio) står til lukning og tilskuddet til bl.a. Teater Katapult og Normstormerne vil ophøre.

Mange af jer allerede skrevet et høringssvar til nogle af ovenstående, men vær opmærksom på, at nedenstående institutioner også bliver kraftigt beskåret i deres budgetter:

Den Gamle By:
-125.000 kr. (2023); -250.000 kr. (2024); -250.000 kr. (2025); -250.000 kr. (2026)

Naturhistorisk Museum:
-111.000 kr. (2023); -223.000 kr. (2024); -223.000 kr. (2025); -223.000 kr. (2026)

Hasle Bakker:
-60.000 kr. (2023); -120.000 kr. (2024); -120.000 kr. (2025); -120.000 kr. (2026)

Aarhus Teater:
-266.000 kr. (2023); -533.000 kr. (2024); -533.000 kr. (2025); -533.000 kr. (2026)

Aarhus Billed- og Medieskole:
-180.000 kr. (2023); -360.000 kr. (2024); -360.000 kr. (2025); -360.000 kr. (2026)

Aarhus Symfoniorkester:
-100.000 kr. (2023); -200.000 kr. (2024); -200.000 kr. (2025); -200.000 kr. (2026)

World Music Center:
-275.000 kr. (2023); -550.000 kr. (2024); -550.000 kr. (2025); -550.000 kr. (2026)

Dramacentrum (Teaterhuset Filurens KompetenceCenter):
-100.000 kr. (2023); -200.000 kr. (2024); -200.000 kr. (2025); -200.000 kr. (2026)

Opgang 2:
-0 kr. (2023); -125.000 kr. (2024); -250.000 kr. (2025); -250.000 kr. (2026)

Sangkraft Aarhus:
 -100.000 kr. (2023); -200.000 kr. (2024); -200.000 kr. (2025); -200.000 kr. (2026)