202Brænder du for sangen og for at udvikle sangen i Aarhus? Er du dialogorienteret, energirig, proaktiv og virksom kombineret med struktur og overblik? Og trives du i krydsfeltet mellem talenter, organisationer og andre sangglade – så er du måske vores nye daglige leder.

Vores nuværende daglige leder har fået andet arbejde, og vi søger en person, der kan fortsætte det spændende og givende arbejde i Sangkraft Aarhus til gavn for sangen med afsæt i Aarhus.

Arbejdstiden forventes at være 2 dage om ugen og stillingen derfor 40%. Endelig kontrakt og vilkår aftales med bestyrelsen for Sangkraft.

Du skal have en musikalsk interesse, gerne også en baggrund i musik og sang – og du skal også være en ildsjæl og en igangsætter, samtidig med, at du skal have evnen til at holde styr på tingene og vide, hvor du skal holde fast og hvor du skal delegere. Opgaverne fordeler sig mellem projektafvikling, udvikling og daglig drift.

Du skal være positiv og parat til at skabe gode samarbejder med byens aktører indenfor sang og musik, ligesom en vis politisk tæft ikke trækker ned.

Sangkraft Aarhus er en selvejende institution med økonomisk støtte fra bl.a. Aarhus Kommune og Statens Kunstfond. Gennem kvalitetsrige aktiviteter i skoler og kor fremmer vi sangen for både bredde og elite. Sangkraft Aarhus er knyttet til to dynamiske sangmiljøer, som dagligt arbejder på at udvikle nye unge sangere: Skt. Clemens Drengekor og Aarhus Pigekor.

Sangkraft Aarhus samarbejder med en lang række vigtige partnere: Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger for hhv. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sundhed og Omsorg, Aarhus Musikskole, VIA University College, Aarhus Domkirke, Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Jazz Orchestra og Den Jyske Opera.

 Igangværende projekter 

 • Kæmpekor med Aarhus Jazz Orchestra i juni
 • Kæmpekor med Aarhus Symfoniorkester i december
 • Morgensang i Aarhus Festuge
 • Morgensang i Århundredets Festival
 • Sangkraft Synger
 • Fællessang på Dokk1
 • Dirigenttalent

Daglige opgaver

 • Projektledelse egne projekter og med lokale samarbejdspartnere
 • Projektkoordinering/projektledelse af projekter i samarbejde med Sangens Hus
 • Rekruttering af sangkonsulenter og bemanding af projekter
 • Fondsansøgninger + afrapportering på fondsbevillinger
 • Møder og løbende dialog med samarbejdspartnere, bevillingsgivere og potentielle samarbejdspartnere
 • Løbende budgetopfølgning og projektrapportering

Udvikling

 • Idegrundlag udviklet i samarbejde med styregruppen, eller initiativ kommende fra bestyrelsen eller eksterne samarbejdspartnere eller kulturaftagere.

 Drift. bl.a.

 • Tovholder på bestyrelsesmøder og styregruppemøder
 • Budgetlægning, bogføring, regnskabsopfølgning og daglige økonomihåndtering, i samarbejde med ekstern bogholder
 • Lønudbetaling
 • Udarbejdelse af rammeaftaler med Aarhus Kommune
 • Vedligeholdelse af hjemmeside og Facebookside
 • PR, projektrelateret og generel
 • Deltage i SyngDanmark netværk (Netværk af sangkraftcentrene i DK)

 Om ansøgningsprocessen

 Ansættelsesudvalget består af:
Formand Marc Perera Christensen
Udviklingschef Lene Juul Langballe
Dirigent Birgitte Næslund

Den øvrige bestyrelse kan få ansøgningerne at se. Se bestyrelsens sammensætning her.

 Ansøgningen skal stiles til mail@sangkraftaarhus.dk – Ansøgningsfrist 7/11 2021 kl. 12.

 Der afholdes samtaler 18. november 2021. Tiltrædelse snarest muligt.

Download stillingsopslaget som pdf